Bản giá auto


Thời hạn Giá F8 Zoom Target + điểm Two SKill
1 day 3.5K 100 phút
6 day 26.0K 1.000 phút
7 day 23.0K 110 phút
10 day 40.0K 999 phút
30 day 95.0K 150 phút
31 day 115.0K 1.500 phút
P/s: thời gian F8 là loại treo tự đánh hết nó sẽ ngưng đánh chỉ cần cho nó tự đánh lại là được nó không phải là thời gian mua client.

Thông tin chuyển khoảnDịch vụ MOMO và Viettel Pay
STk : 0858973292
Tên : HA RUONL

Ngân Hàng
STK : 0471000321242
Tên : HA RUONL
Chi Nhánh : Châu Đốc
Ngân Hàng : VietComBank

Nội dung : tên tài khoản Kteam của bạn

P/s : Tỷ lệ đổi 1000 vnd = 1000 xu