Bản giá auto


Loại Giá Ks Target Stats Two SKill
1 day 3.5K
2 day 8.8K
7 day 23.0K
15 day 60.0K
30 day 95.0K
P/s: thời gian F8 là loại treo tự đánh hết nó sẽ ngưng đánh chỉ cần cho nó tự đánh lại là được nó không phải là thời gian mua client.

Thông tin chuyển khoảnDịch vụ MOMO và Viettel Pay
STk : 0858973292
Tên : HA RUONL

Ngân Hàng
STK : 0471000321242 hoặc 9858973292
Tên : HA RUONL
Ngân Hàng : VietComBank

Nội dung : tên tài khoản Kteam của bạn

P/s : Tỷ lệ đổi 1000 vnd = 1000 xu