Thông tin update


-Fix lại các lỗi ngoài ý muốn

-Fix Trong quá trình thêm cut nên lỗi buff party và buff đơn

-Fix lỗi attack là dis game

-Add cut buff skill

-Làm lại follow để tránh tính trạng quay tới quay lui

-Fix auto hp trong party và cá nhân

-Chỉnh lại cho nó chọn chế độ Auto client nếu muốn chơi 1 sv nào đố thì có thể tự chọn cũng được

-Fix 1 số thứ linh tinh khác

-Fix người bị theo dis acc theo sau ra khỏi phạm vi và không tự đánh

-Add checkbox Show start , ẩn tất cả các client không tích vào start nhầm tiết kiệm không gian

-Thay đổi vài vị trí control của auto

-Add Auto tàng hình trước khi đánh

-thử nghiệm kết nối sever KteamAuto mới

-Thêm thông báo từng gói khi thanh toán sẽ có tính năng gì trước khi mua

-Remove setting game

-Remove Auto click

-Thay đổi vài thứ linh tinh

-Fix auto chậm thao tác

-Add Auto tự dùng cuốn chống rớt đồ(Item Loose Protection)

-Add Auto tự dùng cuốn phi tiêu của Assassin

-Add Auto tự dùng cuống mũi tên của Micko

-Add fast drop cho ai cần bỏ các vật phẩm nhanh

-Fix auto follow